Home / Tag Archives: bản thân

Tag Archives: bản thân

Đỉnh cao của nghệ thuật giải quyết vấn đề

ĐỈNH CAO CỦA NGHỆ THUẬT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thầy thuốc giỏi biết phòng bệnh; Doanh nhân giỏi biết phòng tránh rủi ro – giải quyết mọi vấn đề. Cách giải quyết vấn đề của người thầy thuốc: Có một lần Ngụy Văn Vương hỏi Biển Thước: “Trong 3 anh …

Read More »

Kỷ luật bản thân

“Kỷ luật được bản thân, không gì khác không thể thực hiện”. (With self-discipline most anything is possible – Theodore Roosevelt) Kỷ luật bản thân có thể nói là một quá trình thách thức nhất trong việc tự lãnh đạo bản thân, vì đây là ‘cuộc chiến’ không với ai …

Read More »